DONATE

“Medicaments que s’activen quan els toca la llum”

Pau va ser entrevistat per Joaquim Elcacho després de la publicació de l’article en la revista Angewandte Chemie, que descriu el treball que lidera juntament amb el Dr. Ernest Giralt del IRB Barcelona, a on presenten una nova estratègia en la qual irradiant amb llum pèptids fotosensibles es permet o evita la interacció entre les proteïnes específiques necessàries per dur a terme l’endocitosi, el procés pel qual les cèl·lules permeten l’accés de components cap al seu interior a través de la membrana cel·lular.

L’article ha rebut la consideració de “Very Important Paper”, que únicament aconsegueixen un 5% dels articles acceptats, va ser portada de la revista del mes de juliol i ha estat àmpliament difós per la premsa, nacional i internacional.