DONATE

“Nanorobots de disseny per atacar la malària”

 

A l’article es discuteix el problema de la resistència al principal fàrmac contra la malària, l’artemisina, i es resumeixen les temptatives que s’estan duent a terme al laboratori de Nanomalaria per a desenvolupar nanopartícules que encapsulin el fàrmac i que siguin capaces d’atacar només a les cèl•lules infectades. Això no només recupera l’activitat del fàrmac que la resistència havia minvat sinó que també presenta menys efectes secundaris.

Clica aquí per llegir l’article.