DONATE

Afrontant les qüestions legals: L’IBEC acull la jornada CIBER-BBN sobre teràpies avançades

L’objectiu de la jornada era el de plantejar les normatives nacionals i europees i els requisits legals bàsics que afecten el desenvolupament i la producció d’aquestes teràpies, a més de la seva transferència, distribució i ús en l’àmbit públic. Després d’una presentació del director de l’IBEC Josep A. Planell, ponents de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i dels grups de recerca del CIBER-BBN varen tractar una sèrie de temes i qüestions com “¿Substituïran les teràpies avançades als transplantaments?” o “Aspectes regulatòries de la recerca amb cèl·lules mares pluripotents. Legislació, ètica”.

“Per a mi va ser molt útil conèixer a gent dels cossos legislatius” va opinar el group leader de l’IBEC Ángel Raya, que dirigeix el laboratori de Control de Potència de Cèl·lules Mare. “Poden ser d’utilitat per a organitzar assajos clínics i assessorar sobre protecció i comercialització, així que va estar bé poder veure’ls cara a cara. També em vaig assabentar de que hi ha telèfons d’ajuda per assessorar als investigadors amb el procès.”