DONATE

“Part-time” Assistant Administratiu/-va

 

Principals tasques i responsabilitats:

 

Assegurar el bon funcionament de les tasques administratives contribuint a la millora dels procediments administratius, el servei al client intern i les operacions del dia a dia. En concret:

 

 • Coordinar-se amb les Unitats de Suport a la Recerca ubicades a les Oficines Centrals de IBEC, tot donant suport en processos administratius de servei al client intern (grups de recerca IBEC ubicats al Campus UPC Diagonal-Besós): principalment core facilities, compres, finances, gestió de viatges, projectes, esdeveniments, prevenció de riscos laborals i recursos humans.
 • Ser l’enllaç dels grups de recerca IBEC ubicats al Campus, donant resposta a les incidències, sol·licituds i requeriments que puguin sorgir, principalment en tots aquells processos que impliquin contactar a la UPC i al seu personal de Campus, així com també amb els proveïdors externs i/o subcontractats, .
 • Coordinar la gestió administrativa: registre i arxiu de documentació interna.
 • Recepció de correu.
 • Gestió de sales de reunió i suport logístic als esdeveniments que es realitzin al Campus.
 • Mantenir la oficina en bones condicions, coordinant-se quan sigui necessari amb la empresa de neteja i de manteniment.

 

Requeriments:

 

 • Cicle Formatiu Superior en Administració
 • Mínim 2 anys d’experiència prèvia en posició similar en entorn internacional.
 • Competència professional d’anglès, català i castellà, tant verbal com escrit.
 • Capacitat comunicativa, proactivitat, organització, planificació i orientació al client intern.
 • Usuari avançat d’Outlook i Microsoft Office.

 

Requeriment addicional valorable:

 

 • Es valorarà positivament disposar de certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

 

 

  

S’ofereix:

 

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 16 de març de 2021
 • Condicions laborals:
  • Contracte temporal, a temps parcial de 9 a 13H.
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals
  • Entorn científic internacional de gran qualitat.

 

 

Com aplicar?

 

Fins al 04 de març estará disponible l’aplicatiu online a la web de l’IBEC: https://careers.ibecbarcelona.eu/

Només seran avaluades les aplicacions rebudes a través de l’aplicatiu online.

 

Reference: AA_DB

Per consultes relatives al procés de selecció pot contactar-nos a jobs@ibecbarcelona.eu

 

 

Principis del procés de selecció:

 

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

Tenir un certificat de discapacitat igual o superior al 33% es valorarà positivament.

 

 

 

 

 

 

 

Protecció de dades de caràcter personal:

 

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

 

Qui som?

 

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

 

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

 

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

 

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i al Campus UPC Besós. Gestiona un pressupost anual de 13M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 22 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 350 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu