DONATE

ERC Starting Grant per un investigador de l’IBEC

Amb aquest finançament, que li serà assignada durant almenys cinc anys, Damien intentarà arribar a nous límits en la mecanobiologia amb el desenvolupament d’una nova aproximació a la modelització de l’enginyeria de teixits. En integrar la modelització microscòpica de cèl·lules amb la modelització macroscòpica de bastides, aquesta recerca llençarà llum sobre la influència de les càrregues i els estímuls mecànics en el comportament de les cèl·lules i la consegüent formació de teixits.

“Un descobriment en aquest projecte tindria un efecte radical en la metodologia emprada pels científics d’aquest camp, i seria de gran ajuda en el desenvolupament de la modelització per ordinador en la biomedicina,” diu en Damien. “Estic molt orgullós de que el potencial d’aquest treball hagi estat reconegut per l’ERC.”

Damien és el tercer investigador de l’IBEC que ha rebut una d’aquestes beques tan sol·licitades, de les que cada any s’atorguen 250 a investigadors de talent i potencial demostrats amb seu a la UE. En la darrera convocatòria, es varen presentar gairebé 4100 sol·licituds. El 2008, en Pau Gorostiza, responsable de grup de Nanosondes i Nanocommutadors de l’IBEC, va rebre una Starting Grant, i en Xavier Trepat ho va fer el 2009.