DONATE

“Bioengineering future kidney disease solutions”

En l’entrevista, el Federico parla dels avanços en l’enginyeria genètica i de teixits en cèl·lules mare pluripotents humanes, i del seu potencial per ajudar-nos a comprendre millor les malalties, sense oblidar els organoids i el desenvolupament de tècniques d’edició genètica mirant cap al futur.

En particular, l’investigador de l’IBEC parla sobre el seu treball en el grup de la Núria Montserrat, utilitzant la tècnica CRISPR per estudiar la malaltia renal amb cèl·lules mare pluripotents, amb la perspectiva que aquest enfocament proporcioni la plataforma ideal per identificar biomarcadors per a la detecció precoç del càncer o per generar canceroids renals útils per a la medicina personalitzada.

Llegeix l’article aquí.