DONATE

Recerca de l’IBEC a la portada de “Trends in Cell Biology”

En considerar les propietats moleculars i mecàniques dels filaments d’actina, motors de miosina, proteïnes adaptadores i integrines i cadherines, el model de l’embragatge molecular pot predir la resposta cel·lular a factors mecànics com la contractilitat cel·lular, la rigidesa de la matriu, i la densitat, la naturalesa i la distribució dels ligands a la matriu. També afecta a la resposta cel·lular, principalment en controlar la velocitat de càrrega de les molècules específiques.

La portada de Trends representa una cèl·lula que s’adhereix al seu entorn a través d’enllaços específics aplicant una força, que és el missatge central del model d’embragatge molecular.


Article referenciat: Alberto Elosegui-Artola, Xavier Trepat, Pere Roca-Cusachs (2018). Control of Mechanotransduction by Molecular Clutch Dynamics, Trends in Cell Biology, 28, 5, p356-367