DONATE

BiofilmChip protagonista al mitjans

Fins ara, no s’havia descrit un mètode simple i efectiu per diagnosticar la seva susceptibilitat als antibiòtics i avaluar noves estratègies per al seu control i erradicació. El BiofilmChip permet el cultiu del biofilm com a tal, amb tota la comunitat bacteriana que el forma, a diferència dels mètodes clàssics de microbiologia on es cultiven els bacteris per separat en plaques individuals.

 

 

El nostre BiofilmChip permet avaluar l’acció de diferents antibiòtics directament sobre un biofilm, aproximant-se molt més al que passa en infeccions reals.  

Núria Blanco-Cabra, coautora principal de l’estudio 

 

Podeu llegir els impactes als mitjans aquí:

També podeu llegir la notícia a la nostra web aquí.