DONATE

La nanomedicina busca solucions contra les malalties minoritàries

Tot i la seva transcendència a l’hora de lluitar contra pandèmies com la de la COVID-19, una cara menys coneguda de la nanomedicina és el seu potencial per contribuir a solucions a les anomenades malalties rares o minoritàries. Coincidint amb el 28 de febrer, el dia mundial de les malalties rares, experts convidats per la plataforma Nanomed Spain i l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) presenten els darrers avenços en nanomedicina contra tres d’aquestes malalties: la distròfia muscular, la fibrosi quística i la malaltia de Fabry.

BiofilmChip protagonista al mitjans

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), liderats per Eduard Torrents, investigador principal del grup “Infeccions bacterianes i teràpies antimicrobianes” i professor de la Universitat de Barcelona (UB), en col·laboració amb Josep Samitier, investigador principal del grup “Nanobioingeniería” de l’IBEC, i Maite Martin, de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron a Barcelona apareixen als mitjans pel nou dispositiu, denominat BiofilmChip, que permet un diagnòstic personalitzat i precís de les infeccions cròniques

Un xip contra les infeccions bacterianes cròniques

Investigadors de l’IBEC desenvolupen un dispositiu que permet créixer biofilms i analitzar la seva susceptibilitat enfront de diferents antibiòtics de manera senzilla i a partir de mostres de pacients. L’innovador BiofilmChip, un dispositiu de diagnòstic de fàcil utilització i baix cost, obre les portes a trobar tractaments efectius i personalitzats contra infeccions cròniques produïdes per biofilms. 

.

Una alternativa als ratolins per a assajos de toxicitat

Eduard Torrents i el seu equip presenten una alternativa a l’experimentació amb ratolins. La investigació planteja l’ús de larves de l’arna de la cera per avaluar la toxicitat de nanopartícules, que a més resulta més barat i ètic. Aquests insectes ens permeten modelitzar la seva possible nanotoxicitat en un organisme viu.

Els investigadors de l’IBEC proposen un model més barat i ètic per als estudis toxicològics

Un nou estudi dels grups de l’IBEC: Infeccions Bacterianes: Teràpies Antimicrobianes i Neurobiotecnologia Molecular i Cel·lular mostren que les larves de Galleria mellonella poden ser eficaces per provar la toxicitat de les nanopartícules. Aquest treball prepara el camí cap a un nou model animal per als estudis de toxicitat que representa una alternativa econòmica i més ètica a les proves de rosegadors.

Identificat un mecanisme que explica la recurrència de moltes infeccions pulmonars

Un equip d’investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) descobreix que les soques del bacteri Pseudomonas aeruginosa aïllades a partir dels pacients són més persistents que les soques de laboratori i proposa un mecanisme molecular per explicar la supervivència intracel·lular.

L’estudi publicat a la revista Virulence, descobreix que l’enzim ribonucleòtid reductasa (RNR) de classe II juga un paper clau a les freqüents reinfeccions pulmonars que es donen, per exemple, en els pacients amb fibrosi quística.