DONATE

BIST i UIC Barcelona recluten sis investigadors a través dels FBA Fellows. James Eills de la Universitat de Southampton s’incorporarà a l’IBEC

Un dels FBA Fellows seleccionats és James Eills, investigador especialista en química, que s’incorporarà a l’IBEC.

 

 

La Fundació Bosch Aymerich és una entitat sense ànim de lucre amb la missió de crear, fomentar i desenvolupar activitats d’interès general relacionades amb les arts, la cultura, les ciències, l’esport i la salut, en el territori de Catalunya. Convoca 25 beques cada any per cursar estudis en cicles escolars de grau mitjà o superior i títols de grau, postgrau, mestratge o doctorat. Fundada per l’enginyer, arquitecte i empresari Josep Maria Bosch Aymeric i la seva dona Maria Rosa Escarpenter, la Fundació ha ajudat a promoure el programa de FBA Fellows més recent destinat a atreure talent científic.

L’Institut de Ciència i Tecnologia de Barcelona (BIST) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) han seleccionat cadascun a tres becaris per ensenyar i investigar durant els pròxims anys. La beca FBA té la intenció d’atorgar un poder especial a la investigació i l’ensenyament excel·lents en assumptes de salut i medi ambient. La societat actual s’enfronta a desafiaments complexos en tots dos camps, com l’actual crisi d’atenció mèdica a causa de la pandèmia del Covid-19. Aquests temes requereixen una perspectiva multidisciplinària per impulsar la investigació pionera i millorar la forma en què eduquem i formem a les noves generacions d’investigadors i professionals. 

El BIST busca impulsar la recerca en el camp de la medicina de precisió a través d’estudis en profunditat de malalties que alteren la vida, com el càncer i les metàstasis, o les provocades per l’envelliment, amb un enfocament comprensiu i integrat cap a la persona i el pacient. D’altra banda, la contribució del BIST al desafiament ambiental es basa en l’estudi de les causes de la degradació ambiental i el canvi climàtic, centrant-se en quatre àrees en particular: dispositius d’energia fotovoltaica; fotosíntesi artificial; una nova tècnica per a monitorar la qualitat de l’aire, l’aigua i els aliments; i la captura de diòxid de carboni. 

Els FBA Fellows van ser seleccionats després de dues convocatòries celebrades per UIC Barcelona i BIST el maig de 2020. Els sis nous “fellows” són: 

Al BIST, 

  • James Eills, investigador especialista en química, que s’incorporarà a l’IBEC;
  • Marion Salzer, investigadora especialista en envelliment cel·lular amb aplicacions que estudien la fertilitat, que s’incorporarà al CRG; 
  • Ekaterina Khestanova, investigadora que ha estat treballant en el Departament de Física i Enginyeria de la Universitat ITMO (Sant Petersburg, Rússia) i ara s’unirà a un projecte d’investigació multidisciplinària al ICFO i el ICN2. 

A la UIC Barcelona, 

  • Osnat Hakimi, expert en biomedicina, bioinformàtica i bioenginyeria; 
  • Conrado Aparicio, investigador en odontologia i biomaterials; 
  • Lorenzo Chelleri, expert en sostenibilitat en arquitectura, construcció i urbanisme. 

Podeu trobar més informació a la nota de premsa de BIST.