DONATE

CaixaImpulse selecciona dues iniciatives de l’IBEC per promoure la transferència de tecnologia en l’àmbit científic

El apòsit Dermoglass, que estimula la revascularització de la zona afectada i promou la formació de pell sana, és un dels 15 seleccionats d’entre un total 41 presentats per diferents centres de recerca, hospitals i universitats de tot l’estat, en la primera convocatòria del programa CaixaImpulse, un programa impulsat per l’Obra Social “la Caixa” i organitzat conjuntament amb Caixa Capital Risc, per promoure la transferència de tecnologia en l’àmbit científic.

Un altre dels projectes seleccionats és el de RNRbiotics, liderat per Eduard Torrents, responsable del grup d’Infeccions Bacterianes: Teràpies Antimicrobianes” de l’IBEC, que té per objectiu desenvolupar nous agents antimicrobians eficaços contra infeccions bacterianes multiresistents, considerades actualment com una de les principals amenaces per a la salut humana (OMS, Organització Mundial de la Salut).