DONATE

Canvi de marxa en la comprensió de la funció cel·lular

Imagineu que conduïu un cotxe per una carretera de muntanya i us trobeu amb un fort pendent. Per assegurar-vos de que podreu pujar-la, reduïu la marxa per millorar la transmissió de força del motor a les rodes.

Potser penseu que les cèl·lules del nostre cos no tenen gaire a veure amb els cotxes, però resulta que les cèl·lules fan servir un mecanisme molt semblant per transmetre les forces que els permeten complir importants funcions com la migració cel·lular, moure els músculs o simplement mantenir la integritat dels teixits. Però en lloc de fer servir marxes, les cèl·lules fan servir molècules.

Cèl·lula marcada amb tots dos tipus de molècules, alfa-actinina (verd) i talina (vermell). Una altra molècula, integrina, apareix en blau.

Un equip dirigit pel Dr. Pere Roca-Cusachs de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), ha descobert com les cèl·lules fan servir dues d’aquestes molècules, la talina i l’alfa-actinina, per connectar i transmetre forces a allò que les envolta. Fent servir nanotecnologies que poden detectar i aplicar forces sobre les cèl·lules, els investigadors han descobert un mecanisme indispensable pel qual les cèl·lules “canvien de marxa” fent servir una molècula o l’altra, regulant la transmissió de forces i la connexió amb el seu entorn.

“Com les forces cel·lulars són essencials per processos tan importants com el desenvolupament embrionari o la cicatrització de ferides, i també per processos indesitjables com la progressió del càncer, aquest descobriment representa un pas important en la nostra comprensió de la funció cel·lular, amb implicacions tant per la salut com per la malaltia,” explica en Pere.

Roca-Cusachs, P., del Rio, A., Faucher, E., Gauthier, N.C., Biais, N. & Sheetz, M.P. (2013). Integrin-dependent force transmission to the extracellular matrix by α-actinin triggers adhesion maturation. PNAS, 110(15): E1361-70