DONATE

“Dissenyen una matriu de sensors miniaturitzats que recull dades isquèmiques en temps real”

Aquest portal, a través del que els investigadors poden presentar les seves idees a Medtronic per explorar possibles col·laboracions, també inclou articles sobre nous dispositius mèdics i els seus inventors.

Llegeixi l’article aquí .