DONATE

Dos grups del IBEC uneixen forces per combatre les infeccions bacterianes cròniques

Les infeccions causades per aquestes bactèries són una gran amenaça per als pacients hospitalitzats, en implants mèdics i en les ferides cròniques, a més de ser la causa principal de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i la fibrosi quística.

Anàlisi de superfície de Pseudomonas aeruginosa salvatge del tipus PAO1 de quatre dies de vida en biofilm. Imatges pròximes del biofilm fetes amb microscopi confocal d’escombrat làser. Es mostra una representació de les nanopartícules utilitzades en aquest estudi.

“Hi ha una  necessitat urgent de nous enfocs terapèutics per a les infeccions causades per bactèries formadores de biofilm, ja que els antibiòtics actuals no aconsegueixen eliminar aquesta mena de bactèries”, explica Eduard Torrents, responsable del grup de Infeccions bacterianes: teràpies antimicrobianes. “La nostra estratègia amb nanopartícules constitueix un canvi de paradigma en el tractament dels biofilms, ja que a més de l’alliberació de ciproflozacina d’una manera controlada, són capaços d’atacar i desmuntar el biofilm degradant l’ADN extracel·lular que estabilitza la seva matriu”

A l’estudi en el que estaven involucrats el grup de biomaterials per a teràpies regeneratives i el grup de Infeccions bacterianes; teràpies antimicrobianes del IBEC juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Recerca Vall d’Hebrón, es van fabricar nanopartícules d’àcid polilàctic-co-glicòlic (PLGA) carregades amb l’antibiòtic ciproflozacina que s’ha funcionalitzat amb la DNAasa I, una nucleasa que digereix l’ADN. També es va analitzar l’activitat antibiopel·lícula contra els biofilms de P. aeruginosa, una bactèria que sovint és la causa de problemes pulmonars en pacients amb fibrosi quística, i els seus resultats es comparen favorablement amb els de ciproflozacina lliure soluble i els de ciprofloxacina encapsulada en pacients no tractats i amb nanopartíules recobertes de poli-lisina.

Els prometedors resultats, obtinguts juntament amb la citotoxicitat minima de les noves nanopartícules, obrint noves vies cap a l’eradicació dels biofilms bacterians establerts per la modificació de la superfície de les nanopartícules i, per tant, l’adaptació d’ells dirigida cap a infeccions bacterianes específiques.

Article de referència: Aida Baelo, Ricardo Levato, Esther Julián, Anna Crespo, José Astola, Joan Gavaldá, Elisabeth Engel, Miguel Angel Mateos-Timoneda, Eduard Torrents (2015). “Disassembling bacterial extracellular matrix with DNase-coated nanoparticles to enhance antibiotic delivery in biofilm infections”. Journal of Controlled Release, 209, p150–158