DONATE

El grup de Bionanofotònica de l’IBEC publica un article en portada al ChemPhysChem

Nanoscale Organization of the Pathogen Receptor DC-SIGN Mapped by Single-Molecule High-Resolution Fluorescence Microscopy

Les malalties infeccioses tenen efectes devastadors en una gran part de la població mundial i en el seu desenvolupament socio-econòmic. El sistema immunitari és la nostra defensa enfront dels microorganismes patògens. Les cèl·lules dendrítiques (DC) tenen un paper fonamental en la resposta immunitària al capturar patògens en els teixits perifèrics i migrar-los als nòduls limfàtics, transferint per tant informació a les cèl·lules T i B. Les cèl·lules dendrítiques, unes de les primeres cèl·lules del sistema immunitari que entren en contacte amb patògens, estan equipades amb una miríada de receptors de reconeixement i captura de patògens. Un d’aquests receptors és el DC-SIGN, una lectina de tipus C.

Encara que ja es disposava de molta informació rellevant sobre l’estructura del DC-SIGN, encara no hi havia dades concretes sobre si aquest receptor era capaç de reconèixer de manera eficaç una àmplia gamma de patògens, inclòs el virus VIH. Usant una tècnica de microscopia òptica d’alta resolució (NSOM), al laboratori de Bionanofotònica, van observar que el DC-SIGN està organitzat en diferents dominis de grandària nanomètrica. El fet que això no s’hagi conegut anteriorment està relacionat amb la limitada resolució dels microscopis òptics (el límit de difracció de llum visible és de 350-500 nm, depenent de la longitud d’ona) i amb el fet que no era fàcil estudiar grans superfícies de cèl·lules a alta resolució. Un nou món es fa visible!

Portada ChemPhysChem