“El hombre que interroga a cada cáncer hasta saber cómo matarlo”

Joan Montero, investigador sènior del grup Nanobioengeering de l’IBEC, va aparèixer ahir en una entrevista publicada per l’Agència SINC on parla sobre el seu test de laboratori, que ja s’està utilitzant en alguns hospitals dels Estats Units i que és capaç de predir en només 24 hores si un fàrmac serà capaç de matar un tumor.

Read more…

El projecte és un gran exemple de medicina de precisió, un nou apropament en l’àmbit de l’oncologia amb objectiu de poder identificar la teràpia adequada per a cada tumor i pacient.

Llegeix l’article aquí .