DONATE

El joc de la regeneració

L’objectiu de l’Angioscaff (Angiogenesis-inducing Bioactive and Bioresponsive Scaffolds in Tissue Engineering) és desenvolupar materials bioresponsius, bioactius  i injectables capaços d’incorporar agents terapèutics que es puguin fer servir en regeneració de teixits en humans. Fins la data, els grups del consorci han desenvolupat set nous biomaterials inspirats en processos naturals que es combinen amb bioactius – agents que tenen efectes sobre el teixit viu – per actuar com bastides que estimulin la reparació de teixits i portin a la regeneració de teixits plenament funcionals.

La reunió d’enguany, celebrada els dies 2 i 3 de desembre, està organitzada per l’IBEC, seu de dos dels més de 30 grups de recerca especialitzada que formen el consorci AngioScaff. Els grups “Interaccions bio/no bio per la medicina regenerativa” del director de l’IBEC Josep Planell i “Biomecànica i Mecanobiologia” de Damien Lacroix estan treballant en la part de disseny i desenvolupament del projecte, centrant-se en la bioactivitat, la capacitat de resposta al medi associada a les cèl·lules i porositat controlable. “S’estan desenvolupant models computacionals del creixement dels vasos sanguinis per a valorar la funcionalitat dels nous vasos sanguinis induïts pels biomaterials implantats,2 explica Damien. “No n’hi ha prou només amb el creixement de vasos sanguinis; necessitem desenvolupar mètodes que puguin valorar si els vasos recent creats funcionen correctament i proporcionen prou oxigen a les cèl·lules circumdants i per tant permeten el creixement tissular, i quan ho fan.”

“Els materials injectables que indueixen l’angiogènesi –el creixement i desenvolupament de vasos sanguinis – en el cos poden fer-se servir en situacions que requereixen reparació òsia, cutània o fins i tot muscular,” diu Josep. “L’exemple de la situació actual de la donació d’òrgans es només una de les principals motivacions darrere la medicina regenerativa i una bona manera d’il·lustrar com els progressos en aquest camp poden beneficiar la societat. El desenvolupament d’aquests materials podria portar, a la llarga, a una reducció de les taxes de mortalitat relacionades amb els temps d’espera, rebuig d’òrgans i potser, en el futur, fins i tot de la necessitat de donacions.”

Altres grups que formen l’AngioScaff vénen de centres acadèmics europeus i israelís, petites empreses i grans companyies farmacèutiques. Al projecte se li han concedit gairebé 12 milions d’euros fins 2012 per a assolir els seus objectius. En una primera fase de desenvolupament pre-clínic, els nous materials i les molècules angiogèniques seran validats en models animals, de cara a la seva futura introducció en la sanitat i el seu desenvolupament comercial.

La reunió tindrà lloc a l’ Hotel H10 Marina Barcelona. Per a més informació, visiteu http://www.angioscaff.eu.