DONATE

Enfortint els vincles entre Orient i Occident: NANOJASP 2010

NANOJASP 2010 (“Nanomaterials based biosensors and biosystems:
Improving the quality and security of citizen’s life”) dóna a científics espanyols i japonesos que treballen en el disseny i l’aplicació dels biosensors i sistemes basats en nanotecnologies l’oportunitat de juntar-se i intercanviar idees.

El director associat de l’IBEC, Josep Samitier, és un dels ponents convidats i parlarà del projecte BOND, i hi haurà informació de l’IBEC disponible per als visitants del Japó i de llocs més propers. Pels punts forts que comparteixen en el camp de la ciència de materials, l’IBEC té forts vincles amb la comunitat investigadora del Japó, i el 2009 l’institut va signar un Memoràndum d’Entesa amb un important centre japonès, el NIMS (National Institute for Materials Science).

Trobareu més detalls sobre el NANOJASP 2010, que també compta amb el suport del Ministerio de Ciencia e Innovación, a www.regonline.co.uk/nanojasp_2010.