DONATE

El projecte BioVac liderat per l’IBEC i l’ICN2 premiat en els BIST Ignite Awards 2020

El mes d’abril passat de 2019 es van donar a conèixer els 5 guanyadors de les BIST Ignite Grants, dotats amb un finançament de 20.000€ entre ells, el projecte BioVac. Gràcies a aquesta primera fase, ara el projecte liderat per Eduard Torrents de l’IBEC i Daniel Ruiz de l’ICN2 ha estat un dels dos beneficiaris de 50.000€ de finançament addicional que els permetrà, durant dotze mesos, avançar en la segona fase de desenvolupament del projecte, per a donar resposta a importants reptes mèdics.

Es calcula que en 2050 moriran 12 milions de persones en el món a causa de malalties infeccioses. Això es deu, d’una banda, a la resistència desenvolupada per molts bacteris enfront dels antibiòtics, però també al fet que hi ha moltes malalties infeccioses per a les quals les vacunes utilitzades actualment, basades principalment en patògens atenuats, no són efectives. El projecte BioVac, impulsat pels grups Bacterial InfectionsAntimicrobial Therapies (BIAT) de l’IBEC i Nanostructured Functional Materials (Nanosfun) de l’ICN2, dóna resposta a aquests dos reptes amb una aproximació innovadora.

Els investigadors van partir de la hipòtesi que partícules polimèriques que imitessin la mesura i la forma d’un bacteri específic, i que incorporessin antígens d’aquest patogen, podrien “enganyar” al sistema immune i produir una reacció immunològica millor que administrant els antígens sols, sense els riscos i les limitacions que comporta introduir bacteris atenuats.

L’altre projecte guardonat “BioSpad” està liderat pel IFAE i el ICFO i té per objectiu mesurar el flux sanguini en el cervell perquè és un biomarcador de salut i del bon funcionament del cervell.

El panell avaluador ha valorat que el projecte desenvolupi un concepte senzill i elegant amb una aplicació biomèdica clara a curt termini. Ha valorat positivament la productivitat de la primera fase i la claredat dels objectius i del pla de treball per a la segona, així com el potencial del projecte per a captar fons d’administracions i fundacions públiques que permetin desenvolupar la proposta fins a fases clíniques.

Per a més informació podeu consultar la notícia del BIST

Prof. Daniel Ruiz (ICN2) i Prof. Eduard Torrents (IBEC)