DONATE

El projecte ISCHEMSURG rep l’impuls de l’AGAUR

Mònica Mir, la científica emprenedora d’aquest projecte, que s’està desenvolupant en el grup de Nanobioingenieria liderat per Josep Samitier, comenta: ‘ISCHEMSURG facilitarà el seguiment als pacients i professionals sanitaris i ajudarà a reduir la morbiditat mitjançant la detecció precoç de la disminució de reg sanguini, evitant l’aparició de complicacions mèdiques severes i reduint la despesa hospitalària derivada de segones intervencions’.

Aquesta tecnologia, que ja va rebre una ajuda del programa CaixaImpulse 2017 i dues ajudes del fons de patent Gínjol, té per objectiu acabar d’optimitzar el sensor a partir del feedback obtingut dels cirurgians clínics, validar-lo en un model d’animal de porc, i llicenciar-lo.

El programa de l’AGAUR, que aporta un finançament de 100.000€, també ha permès a la científica emprenedora, Mònica Mir, participar en un programa de formació en emprenedoria, que, de manera estructurada, ajuda als participants a validar la tecnologia amb el mercat i a orientar les accions necessàries cap a la seva transferència.

Títol del Projecte: Miniaturized electrochemical sensors for the monitoring of free flap ischemia in post-surgery (ISCHEMSURG) – (Ref. 2018 PROD 00074)

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i consta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.