DONATE

Electromecànica en dispositius unimoleculars

Controlant l’acoblament entre els orbitals del metall i la molècula, es pot modular el flux d’electrons que circula a través del contacte elèctric unimolecular. “Mecànicament podem controlar l’angle d’una molècula connectada entre dos elèctrodes metàl·lics,” explica l’Ismael. “Canviant l’angle de la molècula de molt inclinat a quasi perpendicular als elèctrodes als quals es troba connectada, podem variar la conductància del contacte unimolecular en pràcticament un ordre de magnitud.”

Aquests dispositius electromecànics unimoleculars ofereixen un ampli ventall de possibilitats en quant a la miniaturització de components electrònics en futures aplicacions tecnològiques. “Som capaços d’aplicar pertorbacions mecàniques de l’ordre d’àngstroms amb un control molt precís,” diu l’Ismael. “Ser capaços de controlar reversiblement el flux de corrent amb una pertorbació mecànica en contactes elèctrics unimoleculars tindrà indubtablement impacte en els futurs avenços tecnològics, a més d’aportar nous coneixements fonamentals en el transport de càrrega a través de molècules orgàniques.”