DONATE

Els primers Group Leaders Júnior de l’IBEC

Eduard Torrents (esquerra), Elisabeth Engel i Pere Roca-Cusachs, que eren fins ara investigadors sènior en grups de l’IBEC, van ser seleccionats en base a diversos criteris d’excel·lència, incloses la qualitat científica y la factibilidad dels projectes que proposaven, a més del potencial impacte de la seva recerca.

Altres factors considerats incloïen el valor afegit oferit pels nous projectes a l’actual programa de recerca de l’IBEC, i la capacitat dels candidats seleccionats de portar a terme un lideratge i una gestió de grup eficients.

El procés de “Tenure Track” durarà quatre anys, durant els quals els Group Leaders Júnior disposaran d’espai de laboratori, un pressupost intern i tot el suport que reben els Group Leaders de l’IBEC. Al final del tercer any, els Group Leaders Júnior seran avaluats pel Comitè Científic Internacional de l’IBEC. Una avaluació positiva, que valorarà una nova proposta de projecte a cinc anys, permetrà al candidat esdevenir un Group Leader consolidat.

Els nous projectes que encapçalaran els Group Leaders Júnior són els següents: Antibacterial therapies: identification of new targets, efficient drug delivery and development of new diagnostic tools (Eduard Torrents); Mechanical communication in cells: molecules, mechanisms and physical constraints (Pere Roca-Cusachs); i Calcium Sensing Receptor as a Target in Healing Therapies (Elisabeth Engel).