DONATE

Avaluació positiva del projecte MySpine

‘Functional prognosis simulation of patient-specific spinal treatment’, o MySpine, dirigit per l’anterior responsable del grup de Biomecànica i Mecanobiología, Damien Lacroix, junt amb l’investigador associat sènior Jérôme Noailly, té com objectiu desenvolupar una “columna virtual” per a guiar els metges vers el millor tractament per diverses patologies de l’esquena, basant-se en dades específiques de cada pacient.

A la reunió del 14 de juny, representants de cadascuna de les institucions participants i els líders dels paquets de treball van presentar el progrés del projecte durante el seu primer any. En el seu consegüent informe, el Dr. Michel Pfeiffer, el Dr. Barnabas Takacs, la Dra. Kathleen Curran i la oficial de projectes de la Comissió Europea Dra. Amalia Vlad van declarar que el projecte MySpine era ambiciós però que alhora ha assolit la major part dels seus objectius fins el moment, i li van concedir una nota final de “bon progrés”, amés de valorar que s’ha dut a terme una important tasca que ha resultat en l’aparició d’articles en publicacions d’alt impacte.

Fins el moment, els socis del consorci MySpine han compilat una base de dades de 386 casos per als seus estudis retrospectius, implementant les tècniques necessàries d’anàlisi de la imatge, i desenvolupant models biomecànics de l’espina lumbar. En el proper any i mig del transcurs del projecte, està planejat que el consorci integri els diversos paquets de treball amb l’objectiu de presentar una eina per a ús clínic.