DONATE

Entenent les cèl·lules que es porten malament

Algunes parts del cos humà es renoven al llarg de la vida. Si poguéssim controlar els seus mecanismes o propietats regeneratius i aplicar-les a les parts que no es renoven, faríem grans passes vers assolir noves teràpies per a moltes lesions i malalties. El sistema olfactiu és una de les àrees que es pot renovar, i ho fa fent servir cèl·lules olfactives embolcallants (Olfactive Ensheathing Cells – OECs) per a guiar axons de formació recent – projeccions llargues i primes de cèl·lules nervioses – envers el sistema nerviós central del cos.

Com a resultat, les OECs ja s’han transplantat per veure si aquesta capacitat també funciona per a promoure la regeneració axonal en lesions de la mèdula espinal; però en aquest mitjà, els investigadors s’han trobat amb un obstacle. Les OECs necessiten moure’s o migrar homogèniament i cohesiva per poder dur a terme laseva tasca de guiar els axons, però factors en la zona espinal afecten el seu comportament i fan que es moguin individualment o en la direcció equivocada.

Ara, en un estudi publicat aquesta setmana a la revista Cellular and Molecular Life Sciences, investigadors de l’IBEC demostren que certes proteïnes són responsables de bloquejar la migració correcta de les OECs a la mèdula espinal, impedint-los-hi així de dur a terme la important tasca de guiar els joves axons. Si aquestes proteïnes es poguéssin inhibir, les OECs podrien actuar de la forma ‘correcta’, com fan al sistema olfactiu, i ajudar al creixement axonal.

“Vam agafar OECs de ratolí, i vam fer servir microscopia de seguiment cel·lular i de força de tracció per analitzar la migració de les OECs i les seves propietats mecàniques sobre la mielina, un material aïllant del voltant dels axons del cervell i el sistema nerviós central,” explica en José Antonio del Río, un dels responsables de grup de l’IBEC. “Els resultatsm ostren que aquestes cèl·lules expressen tots els components de l’anomenat complex receptor Nogo, una combinació de receptors que la mielina fa servir per a inhibir el moviment de les OECs, i que inhibint el Nogo amb una proteïna anomenada NEP1-40 torna a augmentar la seva capacitat migratòria.”

Aquests resultats, que provenen d’un esforç interdisciplinar que inclou l’expertesa del grup Molecular and Cellular Neurobiotechnology del Prof. del Río, els coneixements en migració cel·lular del grup Integrative Cell and Tissue Dynamics de l’IBEC, i la tecnologia aportada pel grup Nanobioengineering de l’institut, ens dóna eines per veure com es podria desenvolupar una recerca sobre els OECs com a teràpia potencial en patologies medulars i neuronals. “Suggereix que cal una estratègia per anul·lar l’acció inhibidora de la mielina que es basi en les cèl·lules per potenciar la migració i, així, potenciar el rebrot d’axons.” diu el Prof. del Río.

Nocentini S, Reginensi D, Garcia S, Carulla P, Moreno-Flores MT, Wandosell F, Trepat X, Bribian A, Del Río JA. (2011). Myelin-associated proteins block the migration of olfactory ensheathing cells: an in vitro study using single-cell tracking and traction force microscopy. Cell Mol Life Sci, in press