DONATE

L’ERC aposta pel projecte “SpaceClones” per comprendre l’evolució dels tumors 

Xavier Rovira Clavé, actualment investigador a la Facultat de Medicina de Stanford, ha estat seleccionat en la convocatòria “Starting Grant” del Consell Europeu de Recerca (ERC) per dur a terme el seu projecte “SpaceClones” a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Aquest projecte té com a objectiu aprofundir en la comprensió de l’evolució clonal dels tumors i la seva influència en el desenvolupament del càncer, així com en la resposta a les teràpies. 

L’evolució clonal dels tumors és un procés biològic d’alta complexitat que es refereix a com les cèl·lules canceroses progressen i es transformen a l’interior d’un tumor al llarg del temps. Aquests tumors cancerosos tenen el seu origen principalment en mutacions genètiques que transformen cèl·lules normals en cèl·lules canceroses. A mesura que aquestes cèl·lules canceroses es repliquen i proliferen, tenen la capacitat d’acumular noves mutacions genètiques amb el pas del temps, cosa que comporta la diversificació de les cèl·lules presents al tumor. Comprendre aquesta evolució clonal és fonamental per al disseny de teràpies més eficaces contra el càncer i eines predictives per avaluar els resultats clínics. 

Dr. Xavier Rovira Clavé
Dr. Xavier Rovira Clavé

El projecte “SpaceClones”, presentat pel Dr. Xavier Rovira Clavé per a ser desenvolupat a l’IBEC, ha obtingut una assignació extraordinària de 2,5 milions d’euros durant 5 anys, i té per objectiu desenvolupar assajos de pertorbació espacial i d’alt rendiment per obtenir comprensió causal de com les cèl·lules canceroses s’organitzen espacialment i contribueixen al desenvolupament de tumors sòlids. 

Per abordar els desafiaments en la comprensió dels mecanismes moleculars i cel·lulars darrere dels comportaments clonals en els tumors, el projecte “SpaceClones” empra un enfocament innovador que combina l’adquisició d’imatges altament multiplexades, models tumorals in vitro i in vivo, enginyeria cel·lular, microscòpia de superresolució, manipulació de petits volums de líquids i algoritmes per analitzar patrons espacials. 

L’originalitat i novetat del projecte li ha permès obtenir un finançament extraordinari d’1 M€ addicional al finançament estàndard de 1,5M€ de la convocatòria, per a adquirir un equip de microscòpia d’imatge multiplexada per feix d’ions (Multiplexed Ion Beam Imaging) capdavanter a nivell internacional i que permetrà a l’IBEC desenvolupar, conjuntament amb altres incorporacions previstes, una nova plataforma singular d’alta resolució per a l’anàlisi i la caracterització de metabòlits a nivell de cèl·lula individual. 

El Dr. Xavier Rovira Clavé, amb àmplia experiència en el desenvolupament i l’aplicació d’assajos d’imatge d’alt rendiment, de cèl·lula única i multiplexació, així com en eines d’anàlisi de dades per dilucidar les vies moleculars que contribueixen al càncer i les malalties infeccioses, lidera aquest ambiciós projecte que promet tindre llum sobre la complexitat de l’evolució dels tumors. 

La “Starting Grant” de l’ERC (Consell Europeu de Recerca) és una prestigiosa subvenció destinada a investigadors joves i talentosos en les primeres etapes de les seves carreres científiques independents. Està dissenyada per finançar projectes de recerca innovadors i ambiciosos que abordin preguntes científiques d’avantguarda. Els beneficiaris reben fons significatius per establir els seus propis grups de recerca i dur a terme investigacions d’ alt nivell durant un període de fins a cinc anys. Aquesta subvenció s’atorga en funció de l’excel·lència científica i l’originalitat del projecte proposat i és altament competitiva en l’àmbit europeu.