DONATE

Establint connexions

Organitzada per l’agència catalana de competitivitat per l’empresa ACC1Ó i per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat, el programa incloïa una oportunitat pels membres del Grup de Treball Connect-EU Nanobio i Nanomed, que coordina l’IBEC, de trobar-se i debatre sobre les seves properes passes.

Creada al començament d’enguany, la xarxa Connect-EU de grups de treball cobreix un ventall de sectors des de l’internet del futur fins a la tecnologia i el processat alimentaris, i té com a objectiu promoure i reforçar la participació catalana en els instruments de finançament de la recerca de la UE.