DONATE

IBEC disposarà d’un nou microscopi de tecnologia punta per estudiar processos bioquímics

El Ministeri de Ciència i Innovació ha concedit l’ajuda a l’IBEC per a l’adquisició del Microscopi Multifotó Intravital. La microscòpia multifotó permet investigar processos bioquímics molt diversos, des de l’activitat cerebral fins al càncer, les infeccions i el seu tractament, a profunditat de mil·límetres i en condicions estrictament fisiològiques.

Un nou microscopi multifotó vertical per a l’estimulació i obtenció d’imatges de fluorescència intravital serà instal·lat a l’IBEC. Amb aquest instrument serà possible crear una nova àrea de serveis a les Core Facilities de l’IBEC anomenada de BioImaging. La microscòpia multifotó permet investigar processos bioquímics molt diversos, des de l’ activitat cerebral fins al càncer, les infeccions i el seu tractament, a profunditat de mil·límetres i en condicions estrictament fisiològiques. A més de les seves qualitats pera experimentació in vivo, el microscopi multifotó també permetrà realitzar experiments in vitro, per exemple, en talls de cervell o altres teixits, cultius primaris de neurones o cèl·lules dissociades, línies cel·lulars, esferoides o organoides.

Nou servei de BioImaging de Ias Core Facilities de l’IBEC

El nou servei que es crearà a l’IBEC serà d’accés obert a investigadors externs. i representarà una línia disruptiva de bioimatge que enfortiria la infraestructura cientificotècnica de l’IBEC. A més, el nou servei beneficiarà més enllà del seu ampli entorn, una àmplia comunitat científica i industrial, convertint-se en un focus de referència mundial en bioenginyeria i biomedicina. El servei prestarà servei a projectes en àmbits tan variats com la química, farmacologia, biologia cel·lular, neurociència, microbiologia, virologia, i fototeràpies.

El Ministeri de Ciència i Innovació ha concedit l’ajuda a l’IBEC per a l’adquisició del Microscopi Multifotó Intravital dins del procediment per a la concessió d’ajudes per a l’Adquisició d’Equipament Cientificotècnic del Subprograma Estatal d’Infraestructures d’Investigació i Equipament Científic Tècnic (Pla estatal R+D+| 2017-2020).