DONATE

Impuls de la col·laboració en investigació biomèdica entre entitats públiques i privades

La Plataforma Española de Nanomedicina, Nanomed Spain, a través del seu coordinador, Josep Samitier, va defensar una relació d’intercanvi que permeti incorporar els nous avenços de la investigació biomèdica a les línies de producció de les empreses i aconseguir així que les noves tecnologies es concretin en productes y serveis que arribin al pacient. Nanomed Spain va participar a l’organització de la conferència juntament amb la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores i la Plataforma de Tecnología Sanitaria.

La conferència va permetre conèixer les novetats de les principals iniciatives de les plataformes dintre del marc europeu, com els fulls de ruta per a 2020 en nanomedicina, el programa estratègic d’investigació de medicaments innovadors i la xarxa de tecnologies sanitàries. La presentació de projectes nacionals i europeus de col·laboració mostrà exemples de coordinació dels diferents agents involucrats en el desenvolupament de productes, terapies y tecnologies mèdiques, des de la investigació, la traslació i els assajos clínics, fins a l’àmbit regulatori.