DONATE

Investigadors de l’IBEC en portada de Small

La imatge de portada de Small ha estat específicament dissenyada per a aquest número a sol•licitud dels editors de la revista després de les crítiques excel•lents rebudes per l’article. Aquest article, sota el títol Dynamic Re-organization of Individual Adhesion Nanoclusters in Living Cells by Ligand-Patterned Surfaces, tracta l’ús de superfícies model per estudiar la diferent reorganització, tant en temps com en espai, dels receptors del sistema immunitari quan es topen amb altres lligands o molècules.

A fi i efecte d’entendre aquest treball en detall és important explicar, en primer lloc, que les cèl•lules es comuniquen entre elles i amb l’exterior mitjançant una miríada de receptors localitzats a la seva membrana. Els darrers anys s’ha constatat que les funcions cel•lulars particulars es determinen no només per l’expressió d’aquests receptors sinó també, i de manera especialment important, per la manera com s’organitzen a la membrana biològica, tant a nivell d’espai com de temps.

Així, es considera que el reconeixement de patògens per les cèl•lules del sistema immunològic o la senyalització entre cèl•lules per combatre infeccions es produeix a través d’una disposició sincronitzada dels receptors, similar a com es disposen les tropes al camp de batalla per maximitzar la seva força col•lectiva, i es dispersen ràpidament un cop la batalla acabada.

De moment se sap molt poc sobre la forma com les cèl•lules s’organitzen entre elles atès que aquest procés es produeix a una escala massa petita com per ser observada amb microscopis convencionals. La contribució d’aquest grup de recerca a aquest camp consisteix a haver desenvolupat una plataforma simple i versàtil que pugui utilitzar-se per crear els anomenats models de lligand. Les cèl•lules se sembren a continuació en aquests models i, utilitzant una tècnica òptica d’alta sensibilitat desenvolupada al mateix grup, els investigadors observen com els receptors naturals a la cèl•lula reaccionen a altres receptors col•locats al model.

Aquest treball demostra l’existència d’una complexa associació entre l’organització de la membrana biològica i la funció cel•lular. Comprendre com els receptors s’organitzen a la membrana pot ajudar a protegir el sistema immunitari contra infeccions per virus i patògens i, si escaigués, a desenvolupar teràpies per tractar malalties immunitàries de manera selectiva i amb més eficàcia.

El treball publicat a la revista Small és el resultat d’una col•laboració interdisciplinària entre l’IBEC i CIBER-bbn i immunòlegs del NCMLS.

Small és una de les revistes més prestigioses al camp de la nanociència, situada en tercera posició després de Nature Nanotechnology i Nano Letters.

SMALL COVER PDF.pdf