DONATE

Amb motiu de la International Open Access Week, l’IBEC estrena el seu espai virtual de Ciència Oberta

Aprofitant la renovació del seu lloc web, l’IBEC ha creat un nou espai virtual dedicat a la Ciència Oberta. Aquesta espai és una demostració pública del compromís de l’IBEC amb la Ciència Oberta, d’acord amb els seus propis valors i missió, que s’ha anat fent realitat amb diverses iniciatives i posicionaments que el nou espai virtual aplega i visibilitza.  

Tant per convicció pròpia com pel creixement dels requeriments en pràctiques de Ciència Oberta en l’entorn de recerca europeu, espanyol i català, l’IBEC està articulant en els darrers anys la seva alineació amb aquest moviment mitjançant la inclusió dels seus principis als plans estratègics propis, l’aprovació el setembre de 2021 de la política de gestió de dades de recerca, la creació d’un pilar de Ciència Oberta amb els departaments d’Iniciatives Estratègiques i el de Comunicació, i la incorporació d’un nou perfil de Gestor del Coneixement com a personal de suport als investigadors. 

Aquestes mesures han permès portar a terme un pla de formació intern en aspectes de la Ciència Oberta; la millora en el suport i promoció de la publicació en accés obert; la revisió dels processos d’avaluació de la recerca propis seguint els principis establerts a la declaració DORA; iniciar el procés de millora interna de la gestió de les dades de recerca i facilitar la seva publicació en obert, adoptant el Repositori de Dades de Recerca (CORA) del CSUC, com a repositori institucional; organitzar els materials didàctics generats en els programes de col·laboració amb el món educatiu, per tal que siguin Recursos Educatius Oberts; desenvolupament de projectes de ciència ciutadana i jornades per a pacients, o la reformulació de la Comissió per la Integritat en la Recerca que afegeix explícitament entre les seves atribucions fer el seguiment del desplegament de l’estratègia en Ciència Oberta a l’IBEC; etc. 

El nou espai virtual de Ciència Oberta al lloc web de l’IBEC permet agrupar en un sol lloc les diferents iniciatives que es duen a terme a l’IBEC en aquest àmbit  i anirà incorporant totes les novetats que es vagin realitzant, amb l’ànim de compartir els materials que puguin ser útils a la comunitat, difondre els avenços i dificultats que es vagin trobant, i participar de la promoció i creixement de la Ciència Oberta.