DONATE

L’IBEC selecciona setze Projectes Col·laboratius d’I+D+I a Catalunya als que destinarà més de 3,5 milions d’euros

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), coordinador estatal del Pla Complementari de Biotecnologia aplicada a la salut, ha seleccionat 16 Projectes Col·laboratius d’I+D+I a Catalunya als que destinarà un pressupost total de més de 3,5 milions d’euros, procedents del Ministeri de Ciència i Innovació i de la Generalitat de Catalunya.   

Els Plans Complementaris són un nou instrument del Ministeri de Ciència i Innovació dirigit a establir col·laboracions amb les Comunitats Autònomes (CCAA) en accions d’I+D+I, amb l’objectiu de crear sinèrgies, alinear l’execució de fons i establir prioritats comunes.  

El Pla Complementari de Biotecnologia aplicada a la Salut és un programa de recerca estratègica canalitzat a través dels anomenats Plans Complementaris del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i està destinat a desenvolupar eines per al diagnòstic, el pronòstic i les teràpies avançades o selectives en medicina personalitzada. Està cofinançat i cogovernat per les mateixes CCAA, per a abordar alguns dels majors reptes sanitaris com el càncer, les malalties associades al procés d’envelliment, les malalties infeccioses i les malalties minoritàries.  

Per a aconseguir aquests objectius, el projecte compta, actualment, amb organitzacions públiques i privades sense ànim de lucre de set comunitats autònomes, entre elles País Basc, Catalunya, Castella-La Manxa, Galícia, Extremadura, Andalusia i Aragó.  

Aquest consorci de recerca biotecnològica en salut és un dels més grans de la història d’Espanya, i un dels més ben finançats, amb un pressupost de més de 37 milions d’euros. 

De la primera crida per a la creació d’aliances entre Catalunya i altres comunitats autònomes a presentar Projectes Col·laboratius, el Comitè Científic Nacional del Pla Complementari, coordinat per l’IBEC, ha prioritzat 16 projectes que es portaran a terme entre 32 entitats de recerca bàsica i clínica de 5 comunitats autònomes diferents: 20 de Catalunya, 4 del País Basc, 3 de Galícia i 5 d’Andalusia. 

Aquests Projectes Col·laboratius promouran la recerca en medicina personalitzada i de precisió del futur, fomentant la col·laboració entre les entitats de recerca científica bàsica i clínica, amb l’objectiu d’accelerar la traducció clínica del coneixement adquirit al laboratori. Els 3,5 milions d’euros es destinaran, principalment, a:  

  • El desenvolupament i implementació de models integrats d’intel·ligència artificial amb els quals serà possible predir el risc de determinades malalties, com, per exemple, Diabetis de Tipus 2, per a establir protocols clínics de prevenció basats en l’estil de vida de cada individu. 
  • La creació de noves estratègies per al desenvolupament de teràpies contra el càncer de mama a través de tècniques transcriptòmiques de cèl·lula única (single cell), contribuint a una millor comprensió dels complexos mecanismes que regeixen les interaccions entre el tumor i les cèl·lules immunes. 
  • El desenvolupament de nous mètodes per al cribatge de fàrmacs que ajudin a accelerar el descobriment de noves dianes terapèutiques per al tractament de diverses malalties (tumors primaris del sistema nerviós, anèmia de Fanconi…). 
  • La utilització de diferents models cel·lulars per a la cerca de noves opcions terapèutiques per a determinades malalties, com, per exemple, càncer ossi en pacients joves. 
  • L’avanç en el desenvolupament de models humans preclínics (organoides) que reprodueixin diferents estadis i la fisiopatologia de malalties, com la malaltia del fetge gras no alcohòlic, de manera que sigui possible identificar noves dianes terapèutiques i fàrmacs per al seu tractament. 
  • L’impuls de noves aproximacions per al tractament de l’Alzheimer, a través de l’ús i estudi de nanomedicaments que permetin creuar la barrera hematoencefàlica i la seva utilització en models animals i in vitro. 
  • El desenvolupament de tècniques avançades per a la millora de processos quirúrgics, com, per exemple, models biomecànics avançats per a cirurgia maxil·lofacial, i tècniques de realitat virtual i augmentada i impressió 3D, per a poder realitzar simulacions i pràctiques en processos quirúrgics complexos en pediatria oncològica. 

Per dur a terme aquestes accions, el finançament del Pla Complementari permetrà la incorporació de 20 investigadors, contribuint a la contractació i formació de personal altament qualificat al sector biomèdic. El procés de selecció, coordinat per l’IBEC, estarà obert entre el 22 de novembre i el 22 de desembre.  

Aquest és el llistat complet de Projectes Col·laboratius seleccionats