DONATE

La nova campanya de Faster Future s’enfoca en la lluita contra la resistència bacteriana

L’IBEC dedica la 4a edició del seu programa de recaptació de fons, Faster Future, al desenvolupament de noves estratègies per tractar les infeccions i malalties provocades per bacteris resistents als antibiòtics. En concret, la investigació busca lluitar contra les biopel·lícules, responsables del 80% de totes les infeccions microbianes en humans. Es tracta d’una substància que produeixen els bacteris i dificulta el pas dels antibiòtics.

Blurred scientist holding petri dish with bacteria.

Amb el pas dels anys els microbis i bacteris s’estan adaptant als medicaments, buscant maneres d’esquivar el seu atac per continuar infectant. A aquest fenòmen se’l coneix com a resistència bacteriana. Una de les seves estratègies és produir les denominades biopel·lícules o biofilms, una substància que actua a manera de cola, mantenint els bacteris units en forma de comunitats, i creant una barrera que dificulta el pas dels antibiòtics.

S’estima que el 80% de totes les infeccions microbianes en humans són conseqüència directa de les biopel·lícules, que estan implicades en una àmplia varietat de patologies, ja que poden créixer sobre teixits humans o dispositius mèdics.

Les complicacions per una infecció bacteriana poden arribar a ser molt greus, a la Unió Europea aquesta resistència als antimicrobians ja provoca 25.000 morts a l’any. L’any 2050, s’estima que aquesta xifra augmentarà a 392.000 morts només a la Unió Europea i a 10 milions a escala mundial.

En vista d’aquestes dades, l’IBEC ha decidit enfocar la seva campanya 2023 de recaptació de fons en la lluita contra la resistència bacteriana. El programa, que porta ja quatre edicions, es diu “Faster Future” (futur més ràpid, traduït de l’anglès) i té com a objectiu accelerar la recerca científica, ajudant que projectes que es troben en una fase avançada de desenvolupament puguin arribar abans a hospitals i pacients.

La investigació la duu a terme el grup d‘Infeccions Bacterianes i Teràpies Antimicrobianes de l’IBEC, liderat per Eduard Torrents Serra. En concret, el grup està treballant en una teràpia antimicrobiana enfocada en l’ús d’unes proteïnes específiques –enzims- capaços de disgregar la biopel·lícula que uneix els bacteris i fer-les més febles. D’aquesta manera els bacteris ja no podran resistir-se a l’efecte dels medicaments. A més, per traslladar els enzims a la zona d’infecció s’utilitzen nanopartícules.

Més informació sobre la campanya Faster Future.