DONATE

L’EIT selecciona al consorci ‘Innolife’ pel nou projecte KIC en salut

Amb un total de 2.100 milions d’Euros és una de les majors iniciatives per a la salut finançades públicament a nivell mundial. Durant els pròxims 7 anys, els socis –entre els que s’inclouen l’INSERM (França), l’Imperial College (Regne Unit), Roche, Siements i Philips– desenvoluparan productes i serveis innovadors així com fomentaran l’educació. Totes aquestes accions estan dirigides a afrontar el repte del canvi demogràfic a Europa.

L’IBEC jugarà un paper clau en el projecte. Com Barcelona ha estat seleccionada com una de les sis co-localitzacions d’Innolife l’IBEC servirà com a seu estatal per a reunir a tots els socis del KIC i assegurar que s’explota completament el seu potencial innovador.

“L’objectiu d’Innolife és promoure l’emprenedoria i el desenvolupament innovador en la vida saludable i l’envelliment actiu, proveint a Europa amb noves oportunitats i recursos de llançament de productes, serveis i conceptes que milloraran la qualitat de vida i contribuiran substancialment a millorar l’atenció sanitària europea,” diu la Dra. Ursula Redeker de Roche Diagnostics GmbH a Múnich, el soci coordinador. “Els nostres socis representen l’excel·lència i les nostres activitats es difondran per tota Europa. L’any 2018 tenim l’objectiu de crear 70 start-ups a l’any i tenir un milió d’estudiants per any participant en els nostres programes d’educació online.”

El Director del IBEC Josep Samitier, qui serà el líder executiu del comitè del projecte, diu: “Estem encantats d’haver guanyat aquesta convocatòria que reconeix el nostre potencial per afrontar els reptes crítics de l’atenció sanitària en la societat d’avui en dia. El projecte KIC se centra en la mateixa línia que l’IBEC; en combinar la recerca de frontera amb dianes específiques per produir noves tecnologies aplicades per la vida i les ciències de la salut.”

Els tres primers projectes KIC van ser en els àmbits del canvi climàtic, les ICT i les enginyeries renovables – Climate-KIC, EIT, KIC InnoEnergy – i van ser seleccionats en 2009. Els nous projectes KICs han estat anunciats avui, Innolife (@EIT_Health) i RawMatERS (@EIT_RawMaterials), un consorci liderat per Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf, que s’espera que siguin completament operacionals després de signar un acord de set anys amb l’EIT de 2015. Cadascú rebrà finançament de 4 milions d’Euros per crear start-ups.

Sobre l’EIT
L’EIT, creat l’any 2008, és la primera iniciativa europea que integra totalment els tres costats del triangle del coneixement – formació, recerca i innovació -, mitjançant les anomenades comunitats de coneixement i innovació (KIC) que desenvolupen productes i serveis innovadors, comencen noves empreses i entrenen a una nova generació d’emprenedors. L’EIT llançarà la nova convocatòria per projectes KIC al 2016 focalitzant-se en Food4Future i Added-value Manufacturing, i té una altra convocatòria planificada per al 2018 en l’àmbit de la mobilitat urbana.
www.eit.europa.eu