DONATE

L’heparina mostra una doble activitat contra la malària

L’heparina, adsorbida electrostàticament sobre els liposomes amb càrrega positiva i carregats amb primaquina, medicament antimalàric, va ser capaç de triplicar l’activitat en cultius de P. falciparum del fàrmac encapsulat. En concentracions inferiors a les que indueixen anticoagulació de la sang de ratolí in vivo, l’activitat parasiticida va resultar ser la suma de les activitats separades d’heparina lliure com antimalàric i d’heparina unida al liposoma com a element vectoritzador per a la primaquina encapsulada.

Els investigadors van observar mitjançant imatges de fluorescència confocal i de microscòpia electrònica que al cap de 30 minuts d’haver tractat glòbuls vermells infectats per Plasmodium amb heparina, aquesta havia penetrat els paràsits intracel•lulars.

Xavier Fernández-Busquets, investigador ISGlobal i IBEC i coordinador de l’estudi, comenta que “aquests resultats obren la porta a millorar el tractament amb heparina contra la malària degut a la seva activitat additiva com a fàrmac i com a element vectoritzador específic d’altres antimalàrics; però, serà necessari realitzar més investigació a nivell clínic per comprovar el paper de l’heparina en pacients infectats per Plasmodium

 

Referència de l’article: Marques J, Moles E, Urbán P, Prohens R, Busquets MA, Sevrin C, Grandfils C, Fernàndez-Busquets X. (2014). “Application of heparin as a dual agent with antimalarial and liposome targeting activities towards Plasmodium-infected red blood cells.Nanomedicine, 10, 8, p1719–1728