DONATE

L’IBEC coordina un projecte per promoure la regeneració de la pell mitjançant nanopartícules i impressió 3D

Sota el nom de «nAngioDerm – Materials d’alliberament d’ions per promoure l’Angiogènesi en la regeneració DERMal», el projecte se centrarà en la regeneració de la pell, específicament en la regeneració del teixit de ferides cròniques i cremades cutànies. Per aconseguir aquest fi, utilitzaran nanopartícules i impressió 3D per promoure l’autoregeneració dels teixits danyats. El projecte nAngioDerm busca abordar la càrrega global de malalties cutànies i subcutànies. Des de 2009, es diu que tals malalties afecten fins a 20 milions de persones que viuen amb ferides agudes, com a resultat d’una cirurgia o úlceres cròniques de la pell.

L’enfocament innovador de nAngioDerm es basa en l’alliberament controlat de ions bioactius de nanoportadors polimèrics biodegradables. Aquests ions bioactius promouran el reclutament i colonització cel·lular i proporcionaran un efecte antibacterià que facilitarà la reepitelització i, per tant, la cicatrització de ferides. Depenent del tipus de lesió a la pell, els nanoportadors d’alliberament d’ions es combinaran amb bastides impreses en 3D a força de col·lagen o es dispersaran en un aerosol o microgels.

Més específicament, l’IBEC explorarà ions bioactius de nanoportadors polimèrics biodegradables. Això conduirà a la creació de dispositius nanoestructurats que podrien promoure la regeneració in situ de la pell danyada, per la qual cosa no seria necessari utilitzar factors de creixement, per exemple.

La reunió de llançament va tenir lloc a les instal·lacions de l’IBEC el 31 d’octubre i va comptar amb la presència d’Elisabeth EngelÓscar CastañoSoledad Pérez, Célia Ximenes i Sara Vicente de l’IBECDenis Barbier i Michel Bouriau de Microlight 3D, Joan-Pere Barret de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i Dimitrios Zeugolis de la Universitat de Ioannina a través d’una conferència telefònica.