DONATE

L’IBEC dóna la benvinguda a tres nous investigadors associats

 Jordi Alcaraz és graduat en Física per la Universitat de Barcelona (UB) i va obtenir el seu Doctorat en Biofísica en els camps de Biofísica Cel·lular i Nanobioenginyeria el 2002. Durant el seu post doctorat, va centrar la seva investigació en comprendre com els senyals biofísiques del microambient tissular controlen la diferenciació i la progressió del càncer a nivell d’una sola cèl·lula. Actualment és professor associat Serra-Húnter de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut a la UB des de 2012, on dirigeix el Grup de “Mecanobiologia Translacional de Pulmó”. També és investigador de la Unitat Funcional de Tumors Toràcics de l’Hospital Clínic de Barcelona i del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Respiratòries (CIBERES).

La seva línia de recerca se centra en estudiar com el microentorn controla el comportament de les cèl·lules en condicions normals i “malaltes”, particularment en el càncer de pulmó i la fibrosi. El seu objectiu és definir noves estratègies terapèutiques contra aquestes malalties, així com identificar nous biomarcadors. Per a aquest propòsit, el grup treballa en estreta col·laboració amb els grups clínics, i sovint utilitza cèl·lules primàries de teixit de pacients.

Carlos Alemany professor del Departament d’Enginyeria Química de la UPC i des de 2003, lidera el Innovació en Materials i Enginyeria Molecular (IMEM). La seva recerca se centra en la utilització de polímers conductors, sols o combinats amb bio (macro) molècules per al desenvolupament de dispositius biomèdics i d’emmagatzematge d’energia. En els últims anys, el seu grup ha desenvolupat sensors electroquímics per a la detecció de biomolècules en sistemes d’alliberament sota demanda que utilitzen estimulació elèctrica, dispositius intel·ligents per a l’alliberament simultània i monitorització en temps real de medicaments, i supercapacitadors flexibles (bio )orgànics per potenciar dispositius biomèdics implantables.

Ha estat guardonat amb la distinció “Joves Investigadors a la Promoció de la Recerca Universitària” per la Generalitat de Catalunya el 2003, el “Premi a la incentivació de la incorporació i intensificació de l’activitat investigadora” (Programa I3) el 2007 i té dos Premis Acadèmics ICREA (2008-2015).

L’última incorporació és Jordi Puiggalí, professor i director del departament d’Enginyeria Química  a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Dirigeix des de 2002 el grup d’investigació “Polímers sintètics: Estructura i propietats” (PSEP) i pertany al Centre d’Investigació en Ciències i Enginyeria Multiescala de Barcelona (BRCMSE). La seva recerca és multidisciplinària i involucra aspectes tant variats com; estructura de polímers sintètics, cristal·lització de polímers, desenvolupament de polímers biodegradables, estudi de nanocompostos i física de polímers i per últim, el desenvolupament de nous processos de transformació: micromoldeig ultrasònic, nanotexturació de superfície i impressió 3D.

El seu grup treballa en l’àrea de síntesi i estudi de les propietats dels nous polímers, principalment materials biodegradables. En l’actualitat, el grup té dos objectius principals, el desenvolupament de polímers biodegradables per a aplicacions especialitzades com sutures quirúrgiques bioabsorbibles, sistemes d’administració de fàrmacs i bastides per enginyeria de teixits, i l’estudi de nanocompostos preparats a partir de polièsters degradables i poli ( èster-amida)s.