DONATE

L’IBEC i el TU/e sembren la llavor d’una associació prometedora

En representació de l’ICMS, la seva directora general – Monique Bruining – va presentar el centre, i els investigadors Jan van Hest, Menno Prins i Carlijn Bouten van presentar el seu treball a les àrees de nanomedicina, medicina regenerativa i biosensat, respectivament.

Està previst que les similituds i aspectes complementaris de l’IBEC i del ICMS – la seva multidisciplinarietat, els seus projectes per connectar la recerca amb la indústria i els hospitals i la seva aposta per l’excel·lència en nanotecnologies, desenvolupament de materials, dispositius moleculars, sistemes supramoleculars i medicina regenerativa – puguin formar la base d’una aliança institucional amb l’objectiu de compartir investigadors, recursos i coneixement.

“Aquesta acció és part del nostre nou Pla Estratègic 2018-2020 a l’àrea d’aliances internacionals i posicionament de l’IBEC en diversos ecosistemes”, comenta el Director Gerent David Badia. “Aquest tipus d’iniciativa enforteix les nostres col·laboracions amb centres de primer nivell i posiciona l’IBEC com el seu soci”.