DONATE

“L’IBEC investiga les forces mecàniques que tenen lloc als tumors”

El projecte, que té com a objectiu proposar nous enfocaments terapèutics o diagnòstics per al càncer i altres malalties, es finança amb el programa FET Proactive d’Horizon 2020, que ajuda a desenvolupar noves comunitats de recerca encoratjant a investigadors de diferents disciplines a treballar junts.

Llegeix aquí .