DONATE

L’IBEC coordinarà un projecte de set milions d’euros per desenvolupar teràpies contra el càncer i altres malalties

MECHANOCONTROL forma part del programa FET Proactive de Horizon 2020, que promociona el desenvolupament de noves comunitats d’investigadors multidisciplinaris. En particular, el projecte busca desxifrar i controlar com les cèl·lules transmeten i detecten les forces mecàniques.

“La majoria dels tumors sòlids sofreixen alteracions en les seves propietats mecàniques, per exemple augmentant la seva rigidesa respecte a la del teixit sa. L’enduriment promou la progressió del tumor”, explica Pere Roca-Cusachs. “Això no solament fa referència al càncer, altres malalties com la fibrosi també depenen de l’augment de rigidesa del teixit. Si aconseguim entendre i controlar aquest procés, els nostres avanços podrien tenir un gran impacte en el desenvolupament de noves teràpies per a moltes d’aquestes malalties”.

Les forces mecàniques i la rigidesa són detectades a través d’enllaços moleculars d’escala nanomètrica. Posteriorment, aquestes són integrades primer a escala cel·lular, després a escala de teixit i finalment en els òrgans i l’organisme. “Entendre aquest procés a totes aquestes escales és un objectiu ambiciós que requereix harmonitzar moltes disciplines”, diu Pere Roca-Cusachs. “MECHANOCONTROL persegueix exactament això, reunir un equip de biòlegs, biofísics, enginyers, físics teòrics i químics per entendre i controlar la mecànica cel·lular des de l’escala molecular fins al nivell d’organisme complet”.

A més del grup de Pere Roca-Cusachs en el IBEC, també participen en el consorci del MECHANOCONTROL la UPC i el grup Mind theByte S-L. a Espanya, la Universitair Medisch Centrum Utrecht i Noviocell B.V a Holanda, el Leibniz-Institut a Alemanya i el King’s College a Londres.

“Entendre la mecànica cel·lular i els seus efectes també és crucial per al disseny de biomaterials i en aplicacions de medicina regenerativa” afegeix Pere, que ha estat seleccionat recentment Jove Investigador per l’Organització Europea de Biologia Molecular (EMBO, per les seves sigles en anglès) i finalista del premi Gibco al líder emergent convocat per la American Society for Cell Biology (ASCB).

Entre totes les convocatòries del programa FET que hi ha hagut fins avui, aquest és un de solament quatre projectes coordinats a Espanya.