DONATE

L’IBEC signa dos acords de col·laboració amb l’IGTP

L’acord general consolidarà i potenciarà la col·laboració a llarg termini existent fins ara entre l’Hospital Germans Trias i Pujol, un dels hospitals més grans de Catalunya, amb el grup de Processat i Interpretació de Senyals Biomèdics de l’IBEC, a més de promoure noves col·laboracions amb altres grups de l’IBEC.

L’objectiu del segon acord, aquest específic, és el de crear una unitat de recerca conjunta entre l’IBEC i l’IGTP, que coordinaran en Raimon Jané, responsable del grup de Processat i Interpretació de Senyals Biomèdics, i en Miquel Àngel Gasull de l’IGTP. “Entre els objectius d’aquesta unitat conjunta estarà la consolidació de projectes de recerca actuals i la proposició de projectes interdisciplinars nous i innovadors,” diu en Raimon. “També ens permetrà compartir personal científic, equipaments i laboratoris clínics.”