DONATE

L’IBEC signa un conveni amb MICIU per a l’adquisició d’un Mask Aligner

El nou equip Mask Alginer, servirà per a realitzar processos de fotolitografia. Aquests processos s’empren en la fabricació de dispositius de mircofluídica i microelectrònics tipus Lab-en-un-Xip. Aquest equip substituirà el sistema actual i permetrà donar una millor resposta a les necessitats presents en l’àrea de recerca i desenvolupament de dispositius de bioenginyeria, biomedicina i el desenvolupament de sistemes de diagnòstic.
Amb això es podrà reduir el temps de fabricació dels dispositius esmentats, millorant fins i tot la seva qualitat. A més, es potenciarà el règim de funcionament d’autoservei de les Facilities, vist que donarà més autonomia als investigadors.

Segons Isabel Oliveira, cap de Core Facilities: “Hem aconseguit aquest cofinançament per a la compra d’aquest equip, perquè les nostres Facilities Microfab i Microscopy Characterization, són part d’una ICTS (Infraestructura Científica i Tècnica Singular) distribuïda que es diu NANBIOSIS.”