DONATE

L’IBEC va organitzar la III Reunió del Capítol Espanyol ESB

La missió principal del capítol va ser posar en contacte a professionals i investigadors de l’àmbit de la Biomecànica per potenciar la col•laboració entre les universitats, la clínica i l’empresa així com fomentar la divulgació i la promoció dels estudis en aquest camp que es desenvolupen a Espanya.

“La jornada, que es va desenvolupar en un ambient molt familiar, ha destacat per la gran qualitat científica de les presentacions” va afirmar Jérôme Noailly, membre del comitè organitzador i investigador de l’IBEC, a la cloenda de la reunió. “Agraïm la participació dels sectors empresarials i hospitalaris que han compartit de manera molt constructiva la seva experiència amb els investigadors”.

Quasi un 50% dels assistents a la reunió van participar també en els tres cursos impartits el dia anterior. Aquests cursos es van establir amb la intenció d’aportar una visió global de les tècniques emprades pel desenvolupament d’un model de pacient a partir de les dades clíniques.

Els treballs “Explicit simulation of muscle activation in combination with intervertebral disc swelling reproduces in vivo intradiscal pressures in a L3-S1 lumbo-sacral spine model” presentat per Themis Toumanidou a la categoria de Ciències i “The role of both micro/nano-topography and Na+ ion to enhance osseointegration” presentat per Marc fernández Yagüe a la categoria de Transferència Tecnològica I Clínica van ser premiats per la seva excel•lència, contingut i presentació.

Durant la reunió també van tenir lloc les eleccions del comitè executiu del Capítol els candidats al qual eren Sebastián Idelsohn, Javier Martínez Reina i Jérôme Noailly.