L’últim ‘Insight’ de Nature Physics presenta un article IBEC/Crick

L’investigador principal de l’IBEC i professor de recerca ICREA Xavier Trepat ha publicat una ressenya a l’edició ‘Insight: The Physics of Living Systems’ de Nature Physics, en el qual tots els articles han estat co-escrits per un físic i un biòleg.

Escrit amb el seu col·laborador Erik Sahai de l’Institut Francis Crick de Londres, l’article de Trepat, “Mesoscale physical principles of collective cell organization”, revisa la recent evidència que la dinàmica cel·lular i tissular es regeix per principis físics en la mesoescala: força, densitat, forma, adhesió i autopropulsió.

Read more…

La combinació d’aquestes magnituds físiques dóna lloc a fenòmens tals com l’aglomeració cel·lular, defectes topològics i ones subesmorteïdes, i els principis físics que dominen la mesoescala precedeixen i dirigeixen funcions biològiques tals com la divisió cel·lular, l’extrusió, la invasió i la detecció de gradient.

El número especial ‘Insight’ de Nature Physics, que es publica cada dos mesos, ha cobert temes molt diversos, com la matèria fosca, la fusió nuclear o els materials quàntics.

El treball descrit a l’article de revisió forma part de MECHANO·CONTROL, el major projecte europeu coordinat a l’IBEC, que rep finançament del programa FET Proactive d’Horizon 2020.