DONATE

Membres del IBEC al comitè científic de Next World

El congrés “Next World International Futures Studies Congress” tindrà lloc a l’Octubre de 2014 i acollirà a experts líders mundials en estudis de futur, una disciplina que analitza i pronostica els canvis tecnològics, polítics i econòmics i un impacte en la societat.

El Josep Samitier i l’Alicia Casals estan entre els representants en la part científica del comitè, en el que també s’inclou a l’Enric Canela de la Universitat de Barcelona (UB) i al Ramon de l’àmbit de l’economia i política científica. El president del comitè és el professor de Política i Assumptes Públics, Carles Boix, qui és originari de la regió.

L’objectiu del congrés serà col•locar a Barcelona en el centre de debat sobre futurs escenaris, reforçant la posició de Catalunya a nivell global, mitjançant “la re-imaginació del futur del país i del món a través de l’abast internacional contribuir decisivament a concedir-nos una exposició global”, d’acord amb el Comisari del Tricentenari, Miquel Calçada.

El comitè científic va mantenir la seva primera sessió de treball el 20 de Febrer.

Per més informació visiteu: http://www.nextworldcongress.com/