DONATE

Més ecològic que mai: l’IBEC llança la seva estratègia de sostenibilitat

El verd és el color de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), un centre de recerca centrat en la bioenginyeria per a la salut. I aquest color no és casual, ja que representa fulles d’olivera, que formen part de la història de Catalunya i de l’IBEC. Però encara més, el verd representa la salut global, no només la salut humana, sinó també la de la Terra.
Per tant, a finals del 2020 l’IBEC va crear el seu Comitè de Sostenibilitat, format per membres dels diferents perfils de l’institut: investigadors, tècnics i administració. Des de llavors, els membres del comitè han estat treballant en la recopilació, anàlisi i suggeriment d’accions destinades a fer el nostre Institut més sostenible. Ara, tot aquest treball s’ha recopilat a l’Estratègia IBEC per promoure la sostenibilitat en la Investigació, aprovada pel Patronat de l’IBEC el 29 de juny de 2021. Es tracta d’un document de treball en evolució que es revisarà i millorarà després de la seva implementació. 

Aquest document viu inclou accions relacionades amb el consum d’energia i aigua, residus, compres, viatges i desplaçaments a la feina. També aborda accions transversals relacionades amb la formació, la comunicació i la sensibilització, la investigació, les iniciatives globals i l’avaluació i certificació. L’objectiu és que tota la comunitat de l’IBEC col·labori en la implementació d’aquest pla i participi en la seva millora i desenvolupament. 

La gent de l’IBEC el 2019 durant l’acció institucional pretenia recollir idees per fer l’IBEC més sostenible.

Per assolir els seus objectius, l’IBEC ha creat la figura de la xarxa Ecoreps, una part fonamental per a la implementació de l’Estratègia IBEC per promoure la sostenibilitat en la Investigació. Ecorep són persones de referència per als investigadors de grups de recerca sobre qualsevol problema de sostenibilitat, així com el punt de contacte amb el comitè de sostenibilitat. 

El Comitè de Sostenibilitat i el paper d’Ecorep es presentaran oficialment a tota la comunitat durant el proper 14è Simposi de l’IBEC (27-28 d’octubre de 2021). 

 

Tenim la responsabilitat de fer passos substancials cap a la sostenibilitat i contra la contaminació i el canvi climàtic, que ja tenen conseqüències dramàtiques en la salut de les persones a tot el món.  

Teresa Sanchis, cap d’Iniciatives Estratègiques a l’IBEC