DONATE

Minirronyons per provar un fàrmac capaç d’aturar la Covid-19

El tractament, que des d’avui es podrà provar en dos-cents pacients de Covid-19, ha demostrat la seva eficàcia en minirronyons generats a partir de cèl·lules mare humanes. En aquests organoides generats mitjançant tècniques de bioingeniería s’ha desxifrat com el SARS-Co-V2 interacciona i infecta les cèl·lules humanes del ronyó.

Algunes aparicions en premsa: