Nous avanços en la millora del disseny de fàrmacs contra la taupatía globular glial

José Antonio del Río, investigador principal a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) juntament amb el Dr. Isidre Ferrer de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL) han liderat un estudi on han descobert que la patologia que mostren els pacients amb taupatia globular glial és deguda a la generació de dipòsits proteics nocius per a les neurones i les cèl·lules glials.

Les taupatías es caracteritzen per l’acumulació de la proteïna tau fosforilada, és a dir, unida a grups fosfat. Aquesta acumulació provoca la disfunció de les proteïnes i acaba danyant les cèl·lules.

Read more…

Dins d’aquest grup de malalties, trobem les taupaties globulars glials, com l’Alzheimer, que es distingeixen per l’aglomeració de la proteïna tau fosforilada en neurones, formant agregats en les cèl·lules glials.

En aquest estudi es posa en evidència que no sols tau és la causant/responsable d’aquestes patologies com es creia fins al moment, sinó que moltes altres proteïnes es troben anormalment fosforilades, la qual cosa condueix a la formació d’aquests dipòsits proteics. Aquestes troballes demostren també que aquestes acumulacions no sols afecten les neurones, sinó també a les cèl·lules glials que les acompanyen, la qual cosa pot provocar que certes determinades connexions neuronals es trenquin. A més, aquests agregats són capaços de viatjar d’una neurona a una altra, provocant la propagació del mal cap a les cèl·lules sanes, com si es tractés d’una infecció.

Per a realitzar l’estudi, s’han analitzat els casos de diversos pacients amb aquesta mena de taupatía, gràcies a la participació de l’Hospital de Navarra, que s’ha encarregat d’analitzar els nivells de fosforilació i de les proteïnes implicades.

Aquests descobriments obren una nova via de recerca per al disseny de nous fàrmacs que parin la progressió de la malaltia. Per a això, primer caldrà tenir en compte que l’addició de grups fosfato no sols afecta tau, sinó que també a altres proteïnes i, d’altra banda, no sols estan implicades les neurones sinó també les cèl·lules gliars, que a més afavoreixen la transmissió i expansió de la malaltia.

Aquest estudi ha estat finançat per el “Ministerio de Economia y Competitividad”, la Fundació “La Caixa” i “European Regional Development Fund”.


Article de referència: Isidro Ferrer, Pol Andrés-Benito, Maria Victoria Zelaya, Maria Elena Erro Aguirre, Margarita Carmona, Karina Ausín, Mercedes Lachén-Montes, Joaquín Fernández-Irigoyen, Enrique Santamaría & José Antonio del Rio. Familial globular glial tauopathy linked to MAPT mutations: molecular neuropathology and seeding capacity of a prototypical mixed neuronal and glial tauopathyActa Neuropathologica (2020) DOI: https://doi.org/10.1007/s00401-019-02122-9 

Font: IDIBELL