DONATE

Participació de l’IBEC a la 6ª fira Recerca en Directe 08

El grup de Neuroenginyeria de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, liderat per l’Enric Claverol, participa enguany presentant el projecte: Neuroxips: connectant neurones i ordinadors. Amb aquesta presentació el grup pretén mostrar, d’una manera entenedora, com es poden fer servir microxips per controlar l’activitat de neurones vives i com els neuroxips són una nova eina per entendre el funcionament del cervell i per al desenvolupament de nous fàrmacs contra les patologies del sistema nerviós.

El grup de neuroenginyeria de l’IBEC ha desenvolupat tecnologia basada en microxips plàstics i electrònica d’amplificació i estimulació de baix soroll per monitoritzar i controlar l’activitat de neurones vives in vitro. Aquestes eines suposen una revolució en el desenvolupament de nous fàrmacs contra patologies del sistema nerviós així com en la recerca bàsica sobre el funcionament del cervell. Complementant els neuroxips, el grup utilitza ordinadors, en configuracions mono i multi-processador, per simular l’activitat de mil·lions de neurones i validar així computacionalment les hipòtesis generades a partir de dades experimentals obtingudes amb neuroxips. En particular s’estudien les estructures cerebrals que confereixen als humans les capacitats de raciocini i memòria, el còrtex i l’hipocamp.
A més a més, el Grup de Robòtica i Visió del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (UPC), grup associat a l’IBEC, participarà a la fira presentant el projecte: Robot d’assistència en cirurgia.  Aquest projecte vol mostrar com l’ús de braços robotitzats com a suport en cirurgia pot millorar la qualitat de les intervencions augmentant infinitament la destresa del cirurgià.
Més informació:

http://www.pcb.ub.cat/recercaendirecte/index.htm