DONATE

Josep Samitier, nomenat rector de la Universitat de Barcelona

Dins la seva llarga trajectòria docent i acadèmica, és destacable la seva implicació a l`àrea de la nanobiotecnologia. Des de la posada en funcionament en 2003 del Laboratori de Nanobioenginyeria de l’antic Centre de Referència de Bioenginyeria de Catalunya (CREBEC), Samitier ha compaginat les seves investigacions en nanobioenginyeria (especialitzant-se en el desenvolupament de plataformes integrades per a el diagnòstic de malalties) amb la seva voluntat de promoure i cohesionar un àmbit tan interdisciplinari com és el de la nanomedicina. En aquest sentit, Samitier ha coordinat la Plataforma Española de Nanomedicina des de la seva constitució al 2005 i ha estat director adjunt del CIBER de Biomateriales, Bioingeniería y Nanomedicina.