DONATE

Participació de nAngioDerm al congrés mundial TERMIS

La professora Elisabeth Engel de l’IBEC, coordinadora del projecte europeu nAngioDerm, va presentar els avenços del projecte al 6è congrés mundial de la Societat Internacional d’Enginyeria de Teixits i Medicina Regenerativa (TERMIS2021). La professora Engel va parlar sobre les interaccions entre cèl·lules i materials per promoure la vascularització en una de les conferències científiques més importants al camp de l’enginyeria de teixits i la medicina regenerativa.

El 6è congrés mundial de la Societat Internacional d’Enginyeria de Teixits i Medicina Regenerativa (TERMIS2021) es va dur a terme de manera virtual del 15 al 19 del mes de novembre passat, amb el tema general: “Medicina regenerativa impulsada per tecnologia d’inspiració biològica”. El Congrés Mundial TERMIS es porta a terme cada tres anys i reuneix investigadors, científics, metges i estudiants tant de l’acadèmia com de la indústria per discutir desenvolupaments crítics al camp. 

El congrés va estar dirigit per científics destacats com a ponents principals, i aquest any els investigadors van presentar el seu treball en nou sessions temàtiques paral·leles, sigui amb presentacions orals o pòsters. 

Un dels ponents principals va ser la Professora Elisabeth Engel, coordinadora del Projecte nAngioDerm. Davant d’una audiència de més de 80 persones, la Dr. Engel va dur a terme una xerrada titulada “Comprendre les interaccions entre cèl·lules i materials per promoure la vascularització”.

La Dra. Engel va centrar la seva presentació en la fabricació de bastides que poden recrear entorns instructius i enviar senyals específics a les cèl·lules per produir una vascularització ràpida i equilibrada. La vascularització eficient dels empelts d’enginyeria de teixits és actualment una de les limitacions principals per a la seva utilització amb l’èxit en medicina. També va abordar a la xerrada l’efecte dels productes de degradació de les bastides sobre l’angiogènesi i la possibilitat d’utilitzar biomaterials que puguin activar l’angiogènesi in situ

La professora Engel va concloure la presentació mostrant que la reproducció d’entorns 3D en plataformes microfluídiques és una alternativa prometedora a les proves amb animals i pot avançar en el desenvolupament preclínic de biomaterials. 

Grup de “Biomaterials for regenerative therapies”

A més de la xerrada magistral, la Professora Engel també va participar com a moderadora al costat de la Dra. Bárbara Blanco Fernández a la sessió Enginyeria de matrius extracel·lulars: mètodes de fabricació, (re) cel·lularització i aplicacions en Teràpies Regeneratives, on la Prof. Dra. Laura Delaporte va parlar sobre “Assemblatge de blocs de construcció moleculars i col·loidals per fer créixer teixits estructurats”. 

Durant Termis 2021, a més de les xerrades científiques, també van tenir lloc altres accions complementàries, incloent-hi sessions especials dedicades a estudiants i joves investigadors, a representants de la indústria i de la clínica, i a Projectes Europeus. A més, les reunions informals i sobre plans de negocis van estimular la creació de xarxes i la interacció entre els participants.